Aktualności

19 marca 2018 10:38 | Aktualności

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

ZARZĄDZENIE NR 9/2017/2018

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie art. 130 ust. 1, art. 154 ustawy, art.161,ust.1 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Zarządzenia Nr 288/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dobrzycy na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Ustalam regulamin postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy

 § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Dobrzycy oraz przez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/201/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy
z dnia 12 marca 2018 roku.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Dobrzycy

na rok szkolny 2018/2019

 

  • Deklaracje pozostania dziecka w punkcie przedszkolnym na kolejny rok szkolny oraz złożenie wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
    w Dobrzycy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 12.03.2018r. do 13.04.2018r. do godz. 15:00

 

  • postępowanie uzupełniające w terminie 02.05.2018r. do 11.05.2018r. do godz. 15:00

 

  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 14.05.2018r.

 

 

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych

oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych 15.05.2018r. do godz. 15:00

Przeczytano: 393 razy. Wydrukuj|Do góry