Kadra

Małgorzata Górzyńska

Funkcja: Dyrekcja

Nauczyciel dyplomowany

Magdalena Sobejko

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły

Gabriela Pawluk

Funkcja: Administracja

Główna Księgowa

Ewa Knieć

Funkcja: Administracja

Referent ds.płacowo-księgowych

Magdalena Mazurek

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Nauczyciel kontraktowy, wychowawca klasy VII

Paula Hajduk-Kuczyńska

Funkcja: Psycholog

Agnieszka Szewczyk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy, wychowawca młodszej grupy przedszkolnej

Halina Hierl

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy "0"

Wioletta Misztal

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy I

Agnieszka Gajewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy II

Hanna Siegieda

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy III

Marcin Szabliński

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy IV

Agnieszka Szymczak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy V

Arkadiusz Kolanowski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy VI

Anna Kondaszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy VIII

Agnieszka Porożyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Bogusława Hirna-Füller

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany

Anna Górka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany

Anna Laskowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Emilia Ziber

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany

Patrycja Ziber-Cichońska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy

Sylwia Kaczmarek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel stażysta

Magdalena Płatko

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel stażysta

Zbigniew Lewandowski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Zbigniew Rewaj

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany

Wanda Kurusiewicz

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

Nauczyciel mianowany

ks. Jarosław Rynowiecki

Funkcja: Nauczyciel

Bogusława Bancewicz

Funkcja: Służba zdrowia

Anna Koziarska

Funkcja: Pracownik obsługi

Genowefa Potocka

Funkcja: Pracownik obsługi

Agata Wołyniec

Funkcja: Pracownik obsługi

Henryka Porożyńska

Funkcja: Pracownik obsługi

Zbigniew Osiński

Funkcja: Pracownik obsługi