Kadra

Małgorzata Górzyńska

Funkcja: Dyrekcja

Nauczyciel dyplomowany

Magdalena Sobejko

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły

Gabriela Pawluk

Funkcja: Administracja

Główna Księgowa

Ewa Knieć

Funkcja: Administracja

Referent ds.płacowo-księgowych

Anna Górka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy,wychowawca młodszej grupy przedszkolnej

Hanna Siegieda

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy "0"

Halina Hierl

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy I

Wioletta Misztal

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany,wychowawca klasy II

Agnieszka Gajewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy III

Magdalena Mazurek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel kontraktowy, wychowawca klasy IV

Anna Kondaszewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy V

Bogusława Hirna-Füller

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany, wychowawca klasy VI

Agnieszka Szymczak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy VII

Agnieszka Porożyńska

Funkcja: Nauczyciel

Arkadiusz Kolanowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

Anna Laskowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Marcin Szabliński

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany

Zbigniew Lewandowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

Krzysztof Kraska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

Zbigniew Rewaj

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany

ks. Jarosław Rynowiecki

Funkcja: Nauczyciel

Wanda Kurusiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany
bibliotekarka

Emilia Ziber

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany

Bogumiła Bukowczan

Funkcja: Pedagog

Bogusława Bancewicz

Funkcja: Służba zdrowia

Anna Koziarska

Funkcja: Pracownik obsługi

Genowefa Potocka

Funkcja: Pracownik obsługi

Agata Wołyniec

Funkcja: Pracownik obsługi

Henryka Porożyńska

Funkcja: Pracownik obsługi

Zbigniew Osiński

Funkcja: Pracownik obsługi