Podręczniki na rok 2020/2021

Przypominamy, że podręczniki i ćwiczenia przedmiotowe są wypożyczane w szkole. Wyjątek stanowią podręczniki do oddziałów przedszkolnych, do religii w klasach I- VIII oraz do języka niemieckiego w klasach IV-VI- te podręczniki trzeba kupić.

  szkolny_zestaw_podrecznikow_do_klas_ppiii_2020_21.docx

  szkolny_zestaw_podrecznikow_do_klasy_iv_2020_21.docx

  szkolny_zestaw_podrecznikow_do_klasy_v_2020_21.docx

  szkolny_zestaw_podrecznikow_do_klasy_vi_2020_21.docx

  szkolny_zestaw_podrecznikow_do_klasy_vii_2020_21.docx

  szkolny_zestaw_podrecznikow_do_klasy_viii_2020_21.docx