Opłaty za obiady

       Zespół Szkół w Tymieniu informuje, że abonament za obiady opłacany jest na początku każdego miesiąca, w wyznaczonym terminie.

Opłaty wnoszone są w sekretariacie szkoły.

W trakcie miesiąca nie ma możliwości wykupywania obiadów.

W przypadku nieobecności dziecka stołującego się (trwającej dłużej niż  3 dni), przysługuje częściowy zwrot opłaty z należności za obiady w następnym miesiącu pod warunkiem zgłoszenia w Szkole w Tymieniu pod nr telefonu 094 3181296 najpóżniej w pierwszym dniu nieobecności do godz. 9oo.