Opłaty za obiady

      Szkoła Podstawowa w Tymieniu informuje, że od 07 września 2020 rozpoczyna dożywianie dzieci w szkołach Gminy Będzino.

              W związku z covid-19 opłaty za obiady muszą być wpłacane na konto:


SP TYMIEŃ NR 87 8581 1014 2005 0200 8170 0005

DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA BRAK WPŁATY SKUTKUJE WYKREŚLENIEM UCZNIA OD DNIA NASTĘPNEGO  Z LISTY DOŻYWIANYCH UCZNIÓW

W trakcie miesiąca nie ma możliwości wykupywania obiadów.

W przypadku nieobecności dziecka stołującego się (trwającej dłużej niż  3 dni), przysługuje częściowy zwrot opłaty z należności za obiady w następnym miesiącu pod warunkiem zgłoszenia w Szkole w Tymieniu

pod nr telefonu 668-196-685  najpóżniej w pierwszym dniu nieobecności.