Harmonogram zajęć projektu "Fabryka Kompetencji kluczowych"