Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców :

1. Agnieszka Specyał -przewodnicząca              

2. Ewa Derkacz- zastępca                                        

3. Małgorzata Zimnicka -skarbnik