KWIECIEŃ 2019

Abonament za obiady w miesiącu kwietniu 2019 wynosi:

45 zł(15x 3zł)). Płatne w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2019