GRUDZIEŃ 2019

Abonament za obiady w miesiącu grudniu  wynosi:

dla uczniów

Płatne w nieprzekraczalnym terminie do