GRUDZIEŃ 2017

Abonament za obiady w miesiącu grudniu 2017wynosi:

dla uczniów

dla pracowników oświaty

Płatne w nieprzekraczalnym terminie do