WRZESIEŃ 2020

Abonament za obiady w miesiącu wrześniu 2020 wynosi:

dla uczniów 55,80 zł (3,10x18 dni). Płatne w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2020r.


Płatność tylko przelewem na konto:


SP TYMIEŃ NR 87 8581 1014 2005 0200 8170 0005

Na przelewie musi być zaznaczone imię i nazwisko dziecka oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza.